Έδρα - Αποθήκη:
Θέση Ομπόρες-Σούρεζι 19300 Ασπρόπυργος

Τηλ.:   2105594420-2105594422-2105594428
Φαξ:   2105594421

E-mail:

Η αγορά των 3rd Party Logistics είναι ένας από τους πλέον ευαίσθητους και αναπτυσσόµενους χώρους στην Ελληνική Οικονοµία. Η συµβολή που προσφέρει στην διακίνηση των αγαθών και προϊόντων στον Ελλαδικό χώρο είναι σηµαντική και ουσιαστική.
Η TQL AE είναι µια ανερχόµενη εταιρία µε την πολυετή εµπειρία των ιδρυτών της να συσσωρεύει γνώση και ποιότητα στις παρεχόµενες από αυτήν υπηρεσίες. Η TQL AE στον χώρο των 3rd Party Logistics ακολουθεί τον δύσκολο δρόµο της αναγνώρισης µέσα από την σκληρή και ουσιαστική δουλειά. Με σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους, άρτια οργανωµένους προσφέρει σε µεγάλους εισαγωγικούς οίκους παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διακίνησης υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών.

This page last modified on Tuesday, May 22, 2012
aaaaaaaaaaaaiii